`ან­თი­მოზ ნი­კო­მი­დი­ე­ლის წა­მე­ბის~ ხელნაწერი

კი­მე­ნუ­რი რე­დაქ­ცი­ის ექ­ვთი­მე ათო­ნე­ლი­სე­უ­ლი თარ­გმა­ნის ტექ­სტი შე­მო­ნა­ხუ­ლია ერ­თა­დერთ ხელ­ნა­წერ კრე­ბულ­ში _ Jer-2.

ჟან­რი: ჰა­გი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი კრე­ბუ­ლი.

თა­რი­ღი: XI სა­უ­კუ­ნე (1000-1099).

თა­ნა­მედ­რო­ვე ად­გილ­მდე­ბა­რე­­ბა და ფონ­დი: ხელ­ნა­წე­რი: იე­რუ­სა­ლი­მის ბერ­ძნუ­ლი სა­პატ­რი­არ­ქოს ბიბ­ლი­ო­თე­კა, Gეორგიან-2; მიკ­რო­ფი­რი: კორ­ნე­ლი კე­კე­ლი­ძის სა­ხე­ლო­ბის ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრი, Jer-2.

ფურ­ცელ­თა რა­­დე­ნო­ბა: 269 (მიკ­რო­ფი­რის თავ­ფურ­ცლის მი­ხედ­ვით) (ბლე­ი­კის აღ­წე­რი­ლო­ბა­ში მი­თი­თე­ბუ­ლია 268 ფურ­ცე­ლი).[1]

ხელ­ნა­წე­რის მდგო­მა­რე­­ბა: ხელ­ნა­წე­რის ორ გვერ­დზე (29v-30r) მე­ლა­ნი გა­და­სუ­ლია და ტექ­სტი რთუ­ლად ირ­ჩე­ვა. ზო­გი­ერ­თი ად­გი­ლი მთლი­ა­ნად წაშ­ლი­ლია.

`ან­თი­მოზ ნი­კო­მი­დი­­ლის წა­მე­ბის~ ტექ­სტის ად­გი­ლი კრე­ბულ­ში: შე­სუ­ლია მე-4 თხზუ­ლე­ბად: 23r-30r (ბლე­ი­კის აღ­წე­რი­ლო­ბა­ში მი­თი­თე­ბუ­ლია 22v-30r).

სა­წე­რი მა­სა­ლა: თხე­ლი პერ­გა­მენ­ტი.

ფურ­ცლის ზო­მა: 39,5X27,2 სმ. (ბლე­ი­კის მი­ხედ­ვით, 39,8X27).

სტრი­ქონ­თა რა­­დე­ნო­ბა: 34.

ნა­წე­რის ზო­მა: 29,8X18,5 სმ.

სვე­ტე­ბის რა­­დე­ნო­ბა: და­წე­რი­ლია 1 სვე­ტად.

დამ­წერ­ლო­ბის ტი­პი: ნუს­ხუ­რი.

გა­დამ­წე­რი: `მწე­რა­ლი ნი­კო­ლოზ~ (81v).

მი­ნა­წე­რე­ბი: `ღმერ­თო, შე­მიწ­ყა­ლე ბე­სა­რი­ონ, ამინ!~ (მხედ­რუ­ლი, 17r); `წმი­დაო ღმერ­თო და ჯუ­ა­რო ქრის­ტე­სო, შე­იწ­ყა­ლე ცო­ლი რუ­თი და მელ­ქი­ზე­დეკ და მის­ნი შვილ­ნი უცოც­ხლენ~ (27v); `ეგ­რეთ­ვე ღლჳკე­რი და თე­ო­ფი­ლე მად­ლი­თა მი­სი­თა მო­წა­მე­თა შე­ერ­თნეს;~ `ღმერ­თო მოწ­ყა­ლეო, შე­ნის მწყა­ლო­ბის მად­ლსა, და­მიჴსენ სა­უ­კუ­ნო­სა სას­ჯე­ლი­სა­გან მე მო­ნა, ბე­რი, ცოდ­ვი­ლი, მე მო­ნა­ზო­ნი ესა­ია, ამინ!~ (47v); `ვინ იკად­რეთ ამი­სი აღ­მოჴევა, სჯუ­ლი­სა გარ­დამ­ხდარ ხართ წე­სი­ერ­სა, მრო­ველ­ყო­ფი­ლი იო­ნა შე­იწ­ყა­ლეთ და შენ­დო­ბა ინე­ბეთ ნე­ბი­სა­ებრ თქუ­ე­ნი­სა~ (68v).

წი­ნა აღ­წე­რი­ლო­ბა: Blake, R. (1922-1923). Catalogue des manuscrits géorgiens de la Bibliotèque patriarcale grecque à Jerusalme, O. C. #304, pp.: 13-18.

ბიბ­ლი­ოგ­რა­ფია: კე­კე­ლი­ძე, კ. (1957). ეტი­უ­დე­ბი ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის ის­ტო­რი­ი­დან, V ტო­მი, სა­ქარ­თვე­ლოს სსრ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მია, თბ., გვ. 120; გა­ბი­ძაშ­ვი­ლი, ე. (2004). ქარ­თუ­ლი ნა­თარ­გმნი ჰა­გი­ოგ­რა­ფია / ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი მწერ­ლო­ბის ნა­თარ­გმნი ძეგ­ლე­ბი, ბიბ­ლი­ოგ­რა­ფია, 1, ჰა­გი­ოგ­რა­ფია, სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მია, კორ­ნე­ლი კე­კე­ლი­ძის სა­ხე­ლო­ბის ხელ­ნა­წერ­თა ინ­სტი­ტუ­ტი, თბ., გვ.: 137-138; გა­ბი­ძაშ­ვი­ლი, ე. (2010). შრო­მე­ბი, II, ფი­ლო­ლო­გი­ურ-ტექ­სტო­ლო­გი­უ­რი ნარ­კვე­ვე­ბი, ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრი, რედ. ეთერ ბე­რუ­აშ­ვი­ლი, ხა­თუ­ნა გაფ­რინ­დაშ­ვი­ლი, თბ., გვ. 175


[1] Blake, 1922-1923: 13.